Top
Image Alt

นโยบายความเป็นส่วนตัว

  /  นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุ้กกี้ ของ บริษัท กล้า เนเจอร์ จำกัด

เว็บไซต์ www.charcoalogy.com นี้ดำเนินการโดย บริษัท กลา เนเจอร์ จำกัด ผู้เป็นเจ้าของ (ต่อไปนี้เรียกบริษัท”) ส่วนเว็บไซต์อื่น ที่บริษัทเป็นเจ้าของและดำเนินการนั้น อาจนำท่านเข้าสู่เว็บไซต์และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้

บริษัทยึดมั่นที่จะป้องกันและให้เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม วิธีการที่บริษัทนำข้อมูลไปใช้ ใครที่บริษัทนำข้อมูลไปแบ่งปัน และบริษัทฯมีวิธีการปกป้องข้อมูลนั้นอย่างไร

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (รวมไปถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข และ เอกสารอื่นๆที่ได้รับการอ้างถึง) กำหนดถึงพื้นฐานการดำเนินงานของบริษัทที่มีต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านหรือ ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา โปรดอ่านนโยบายนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อท่านจะได้เข้าใจมุมมองและวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทว่าด้วยเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการใดที่บริษัทใช้ในการดูแลข้อมูล ทั้งนี้ เมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์นี้ และเว็บไซต์อื่นใดที่บริษัทเป็นเจ้าของอยู่ ท่านได้ตกลงและยินยอมต่อวิธีปฏิบัติตามที่ได้บรรยายไว้ในนโยบายนี้แล้ว

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพศ อายุ อาชีพ ความสนใจส่วนตัวของท่าน และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก โดยข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมทางออนไลน์จะได้รับการเปิดเผยเฉพาะภายในเครือบริษัทเพื่อการดำเนินการภายในเท่านั้น เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนทั้งหมดแล้ว ท่านจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ทั้งนี้ รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของเว็บไซต์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวมรวมไว้นั้น จะถูกใช้ดังต่อไปนี้

 • เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ
 • เพื่ออัพเดทข้อมูลการส่งสินค้า รวมไปถึงในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการบริการอื่นๆ เพิ่มเติม
 • เพื่อการให้ข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์นอกจากนี้ทางบริษัทฯยังใช้ข้อมูลและสถิติที่รวบรวมต่างๆในการวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสมาชิกช่วยปรับปรุงเว็บไซต์และบริการและอาจให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นข้อมูลสถิติดังกล่าวจะไม่รวมถึงข้อมูลที่สามารถใช้ในการระบุตัวตนของใคร
 • บริษัทอาจส่งอีเมลถึงท่านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษและกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯอาจรวมไปถึง ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมลล์ และ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลทางการเงินหรือเครดิตการ์ด คำบรรยายส่วนตัว และ รูป ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ และ เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น หากท่านทำการล็อกอินเข้าใช้งานเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของเรา ท่านได้ให้อนุญาตบริษัทฯในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวทางสื่อสังคมของท่านบนสื่อสังคมที่เกี่ยวข้องได้

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในเครือบริษัท

 • บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่สมาชิกของเครือบริษัท
 • บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่สามที่บริษัทให้ความไว้วางใจได้อีกด้วย เช่น Facebook และสื่อสังคมอื่นๆ
 • บริษัทมีความจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยผู้ประมวลผลข้อมูลและบุคคลที่สามที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อปฏิบัติหน้าที่การงานทางธุรกิจในนามของบริษัท
 • บริษัทจะแบ่งปันข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่สามเหล่านั้นเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการเท่านั้น และบริษัทห้ามบุคคลที่สามเหล่านั้นใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเด็ดขาด บริษัทจะใช้ความพยายามอุตสาหะอย่างดีที่สุดเสมอ เพื่อจะทำให้มั่นใจได้ว่า บุคคลที่สามที่บริษัทฯทำงานด้วยนั้นจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านอย่างปลอดภัย บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ
 • ตัวแทนฝ่ายโฆษณา การตลาด ดิจิทัลและสื่อสังคมที่ช่วยเหลือบริษัทในการจัดทำ โฆษณา การตลาด และ การจัดทำกิจกรรม เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และเพื่อจัดการเรื่องการติดต่อตอบคำถามของท่าน
 • บุคคลที่สามที่จำเป็นต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์แก่ท่าน เช่น ผู้ขนส่ง บุรุษไปรษณีย์
 • นักวิเคราะห์ และผู้ให้บริการเครื่องมือค้นหาที่ให้ความช่วยเหลือบริษัทฯในการพัฒนาและ เพิ่มศักยภาพให้แก่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • สื่อสังคมอื่นๆ รวมถึง Facebook โดยที่สื่อสังคมเหล่านั้นอาจใช้คุกกี้ เว็บบีคอน (Web Beacon) และเทคโนโลยีอื่นใดในการเก็บ ข้อมูลในเวปไซต์หรือจากที่อื่นบนอินเตอร์เน็ทได้และสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการวัดระดับการให้บริการที่มีต่อท่านหรือการย้ำเตือนโฆษณาให้ท่านได้ (Retargeting)

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามได้

 • หากเป็นกรณีที่บริษัทขาย หรือ ซื้อธุรกิจหรือสินทรัพย์ กรณีดังกล่าวบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้จะขาย หรือ ผู้จะซื้อธุรกิจหรือสินทรัพย์นั้นๆ
 • หากบริษัทหรือสินทรัพย์ส่วนหนึ่งส่วนใดของบริษัทถูกควบรวมโดยบุคคลที่สาม กรณีดังกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทถือครองไว้รวมถึงฐานข้อมูลลูกค้าอันเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เหล่านั้น ให้ถือว่าเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่กำลังถูกโอนไปเพื่อการควบรวมด้วย
 • หากบริษัทมีหน้าที่ที่ต้องเปิดเผย หรือ แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือ เพื่อการบังคับใช้ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน และ ข้อตกลงอื่นๆ หรือ เพื่อที่จะปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัท ลูกค้าของบริษัท หรือ อื่นใดๆ รวมถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัท และองค์กรอื่นๆสำหรับวัตถุประสงค์การป้องกันการฉ้อโกง และ การลดความเสี่ยงเกี่ยวกับเครดิต
 • ในสถานการณ์อื่นๆ ที่ บริษัทฯได้รับความยินยอมจากท่าน หรือ บริษัทฯได้รับอนุญาตจากกฎหมายให้กระทำการแบ่งปันได้

บริษัทใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้

เว็บไซต์ของบริษัทใช้คุกกี้ในการจำแนกท่านจากผู้ใช้อื่นๆบนเว็บไซต์บริษัทคุกกี้นี้ช่วยให้บริษัทมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์เมื่อท่านทำการเปิดเว็บไซต์ของบริษัทและยังช่วยให้บริษัทพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นอีกด้วยโดยการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทนี้ท่านตกลงยอมรับการใช้คุกกี้ของบริษัท

อย่างไรก็ตาม คู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทบางคู่ค้าอาจใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเราไม่สามารถเข้าถึงการควบคุมคุกกี้เหล่านั้นได้

การใช้เว็บบีคอน (WEB BEACONS)

เว็บบีคอน คือกราฟฟิคขนาดเล็กหรือรหัสเชิงโปรแกรมของเว็บอาจอยู่ในเว็บไซต์หรือข้อความของบริษัท เว็บบีคอนเหล่านี้อาจไม่สามารถมองเห็นได้ แต่รูปภาพหรือโปรแกรมของเว็บอาจถูกติดตั้งอยู่ในหน้าเว็บหรืออีเมลได้ เว็บบีคอนจะถูกใช้เพื่อวัตถุปรางค์หลายอย่าง รวมถึง การนับจำนวนครั้งที่ใช้บริการ จำนวนครั้งการเปิดอีเมล หรือสถานที่ที่อีเมลหรือเว็บไซต์ของเข้าชม 

ท่านอาจบล็อกคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่อนุญาตให้ท่านเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือบางตัว อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกที่จะบล็อกคุกกี้ทั้งหมดหรือบางตัวแล้วไซร้ (เช่น คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง) ท่านอาจไม่สามารถใช้งานหรือเข้าถึงทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์ของบริษัท

วิธีที่เราป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีเครื่องป้องกันในทางบริหาร ทางเทคนิคและทางกายภาพ ซึ่งออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทเพื่อไม่ให้ถูกทำลาย สูญเสีย เปลี่ยนแปลง เข้าถึง เปิดเผย หรือใช้โดยอุบัติเหตุโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

การสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือหากท่านมีความประสงค์ให้เราแก้ไขข้อมูลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่านหรือทางเลือกของท่านให้เป็นปัจจุบัน โปรดติดต่อกับบริษัทโดยส่งอีเมล์ไปที่ customerservices@glanatur.com

ผิวสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก
HEALTHY SKIN INSIDE OUT
LINE AT

Reset Password