Top
Image Alt

วิธีการจัดส่ง

  /  วิธีการจัดส่ง

เราบริการจัดส่งฟรี เพียงสั่งซื้อสินค้ารวม 500 บาท ขึ้นไป / คำสั่งซื้อ

หากสั่งซื้อต่ำกว่า 500 บาท มีการบริการจัดส่งสินค้า 45 บาท

Charcoalogy จะทำการส่งสินค้าออกจากคลังในวันทำการถัดไปนับจากที่บริษัทได้รับการชำระเงินถูกต้องครบถ้วน ผลิตภัณฑ์ของ Charcoalogy จะถูกจัดส่งโดยระบบขนส่งประสิทธิภาพสูง (Premium Courier) ซึ่งจะดำเนินการจัดส่งสินค้าใน วันจันทร์ศุกร์ เวลา 09.00 . – 19.00 . และวันเสาร์ เวลา 09.00 . – 12.00 . โดยมีระยะเวลาในการจัดส่งดังนี้

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใช้เวลาจัดส่ง 1-3 วันทำการ

ในพื้นที่ต่างจังหวัดใช้เวลาจัดส่ง 2-4 วันทำการ

หมายเหตุ

  • เฉพาะ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส แม่ฮ่องสอน เชียงราย อำเภอสังขระบุรี และบางพื้นที่ที่เป็นเกาะ อาจใช้เวลาในการจัดส่งมากกว่าปกติ 1-2 วันทำการ อย่างไรก็ตามทีมงานของเราจะพยายามจัดส่งถึงมือคุณอย่างเร็วที่สุด
  • สินค้าจะถูกจัดส่งตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในคำสั่งซื้อ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับทุกกรณี
  • บริษัททำการจัดส่งสินค้าเฉพาะวันทำการเท่านั้น สำหรับช่วงเทศกาลหรือช่วงที่มีการสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก อาจมีการล่าช้าในการจัดส่ง
  • ในกรณีที่ใช้ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเกินกว่ากำหนดไว้ (อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย) บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าทางโทรศัพท์
  • พื้นที่ในการจัดส่งเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

ผิวสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก
HEALTHY SKIN INSIDE OUT
LINE AT

Reset Password